Rosa rugosa

Flora japonica sistens plantas insularum japonicarum secundum systema sexuale emendatum redactas ad XX classes, ordines, genera et species (1784) pp. 213-214
Caroli Petri Thunberg
Rosa

rugosa — R. germinibus globosis glabris, pedunculis caule petiolisque aculeatis, foliis subtus tomentosis.
Iaponice: Ramanas.
Crescit in Miaco, florens mense Maio et Iunio.
Rami teretes, subtomentosi, aculeati aculeis maioribus minoribusque, densissimis, patentibus, albis.
Folia pinnata, cum impari, quadriiuga, rugosa; subtus tomentosa, venosa, rugosa, pollicaria.
Petiolus tomentosus, aculeatus aculeis sparsis, patulis, albis.
Flores solitarii.
Pedunculus tomentosus, aculeatus aculeis tenuissimis, frequentibus, patulis, albis.
Calyx intus tomentosus, extus hirsutus.
Germen globosum, inerme, glabrum.
Differt facile ab ominbus aliis Rosae speciebus:
   α) foliolis obtusis cum acumine, rugosis, tomentosis.
   β) ramis maxime aculeato-hispidis.


A general history of the dichlamydeous plants, vol. 2, pp. 564-565 (1832)
George Don
Rosa

SECT. II. FEROCES (from ferox, fierce, in reference to the branches being thickly beset with prickles). Lindl. mon. p. 3. Branches clothed with permanent tomentum. Fruit naked. The plants contained in this section are a strictly natural group. They are low shrubs, losing their leaves early in autumn, and are then remarkable for their hoary branches, bristles and numerous prickles. Their fruit is perfectly smooth, which character separates them from the next section, in which the fruit is downy. Sepals usually toothed.

2 R. FEROX (Lawr. ros. t. 42.) prickles of the same shape, and much crowded. ♄. H. Native of Caucasus. Lindl. in bot. reg. t. 440. R. Kamtschatica, Red. ros. 1. p. 47. t. 12. R. Kamschatica β, ferox, Ser. in D. C. prod. 2. p. 607. R. echinata, Dupont. Flowers large, red. Fruit globose, scarlet.
Var. β, nitens (Lindl. bot. reg. 824.) leaves shining, pale green, glabrous on both surfaces; flowers pale crimson. R. Kamtschatica γ, nitens, Ser. in D. C. prod. 2. p. 607.
Fierce Rose. Fl. July, Aug. Clt. 1796. Shrub 3 to 4 ft.

3 R. RUGOSA (Thunb. fl. jap. 213.) arms crowded, nearly equal; peduncles beset with curved prickles. ♄. H. Native of Japan. Ramanas of the Japanese. Lindl. ros. p. 5. t. 19.
Wrinkled Rose. Shrub 3 to 4 feet.

4 R. KAMTSCHATICA (Vent. cels. t. 67.) prickles infra-stipular, falcate, large; leaves opaque. ♄. H. Native of Kamtschatka, in dry rocky places. Lindl. in bot. reg. t. 419. Flowers solitary, deep red. Fruit spherical, scarlet, less than that of R. ferox.
Kamtschatka Rose. Fl. June, Jul. Clt. 1791. Sh. 3 to 4 ft.


Flora Japonica, sive Plantae quas in imperio Japonico collegit ..., Volume 1, pp. 66-67 (1835)
By Philipp Franz von Siebold, Joseph Gerhard Zuccarini, F. A. W. Miquel

28. ROSA Rugosa

R. ramis villosis aculeatissimis, aculeis inter se inaequalibus, stipulis petiolo adnatis inlegris, petiolis aculeatis, foliolis 5-9 ellipticis vel obovato-ellipticis obtusis vel saepe breviter cuspidatis serratis rugosis subtus villosis, pedunculis unifloris bibracteatis, sepalis lanceolatis integerrimis apice parum spathulato-dilatatis, ovarìis omnibus sessilibus, stylis inter se liberis, fructibus globosis glabris vel setoso-aculeatis sepalis convergentibus coronatis.

Nomen japon. Hamma nasi (lapsu calami aoud clar. Thunberg Ramanas.)
Nomen sin. Pey-hoey-hoa (Bai-kwi-kwa.)

FRUTEX humilis bi-tripedalis, cultus tantum 4-5 pedes altus. Rami teretes, flexuosi, villosi et simul densissime aculeati; aculei omnes horizontaliter patentes, recti, subulati, basi villosi, ceterum inter se inaequales aliis brevissimis setaceis aliis robustis 3-4''' longis. FOLIA annua, alterna, plerumque 7-9-foliolata; PETIOLI basi cum stipulis connati indeque dilatati et subamplexicaules, sursum teretes villosi, inter foliola aculeis sparsis obsiti, 2-4-pollicares; FOLIOLA subsessilia vel brevissimo pedicellata, elliptica vel obovato-elliptica, basi rotundata vel rarius cuneata ibique integerrima, sursum obtuse serrato-crenata, apice rotundata vel rarius truncata dente terminali magis producto soepe cuspidata, supra nuda venis venulisque impressis reticulatim rugosa, atrovirentia, subtus villoso-canescentia nervo medio venisque pominentibus notata, 6-15''' longa, 3-9''' lata. STIPULAE petiolo adnatae, apice tantum libcrac, lanceolato-subfalcatae, acutae, integerrimae vel obsolete ac remota glanduloso-crenatae, herbaceae, tenuiter reticulatim venosae, supra glabrae subtus pubescentes. FLORES solitarii ex apice ramulorum vel ex axillis foliorum superiorum, pcdunculati, magnitudine circiter Rosae gallicae, fragrantes; PEDUNCULI pollicares vel bipollicares, erecti, stricti, villoso-canescentcs, inermes, vel pracsertim inferne aculeati, infra medium plerumque bibracteati, BRACTEIS oppositis sessilibus foliaceis acutis vel obtusis pubescentibus. CALYCIS tubus in speciminibus nostris semper globosus, magnitudine pisi majoris, inermis vel aculeis parvis setaceis obsitus; limbi quinquefidi laciniae patentes, lanceolatae, acuminatae et apice soepe parum spathulato-dilatatae ibique crenatae, ceterum integerrimae vel basi lacinula una alterave subulata auctae, utrinque villosae et extus soepe setosoaculeatae, pollicares, petalis breviores, in fructu maturo erecto-conniventes. COROLLA congenerum more pentapetala, ampla, speciosa, in plantis spente nascentibus saturate purpurea, in cultis colore varians et saepius alba; petala late obovata, emarginata, integerrima, utrinque glabra. STAMINA indefinita, numerosa, annulo glanduloso in calycis fauce aliixa, multiseriata; FILAMENTA filiformia glabra, exteriora longiora; ANTHERAE dorso affixae, oblongae, obtusae, basi cordatae, antico quadriloculares loculis per paria junctis longitudinaliter univalvibus, sulfureae. OVARIA plurima, calycis tubo inclusa, sessilia, lana densa setacea albida involuta ipsaque praesertim dorso pilis longis setaceis dense obsita, oblonga, parum curvata, unilocularia, biovulata. STYLI in margine interiore verticis cujusvis ovarii adnati indeque ad basin usque decurrentes, simplices, erecti, filiformes, hirti, inter se liberi, sed arcte sibi approximati et apicem versus lana densiori intricata subcohaerentes; STIGMATA incrassata, truncate, glabra, tenuissime papillosa, mutua pressione irregularia et in discum convexum staminibus breviorem flavescenti-virentem congesta. FRUCTUS in speciminibus nostris globosus magnitudine globi sclopetarii, inermis vel aculeis setaceis obsitus, carnosus, ruber. AKENIA numerosa, oblonga, subinaequilatera, utrinque sulco longitudinali, hinc (ubi stylus decurrit) profundiori exarata, glabra, pallido fuscescentia, ossea. SEMEN abortu unicum, inversum, maturum haud suppetens.

Crescit sponte in septentrionali parte insulae Nippon, inprimis in aremosis ad littora maris; culta ubique per Japoniam, imo et en meridionalibus provincii occurrit. Floret Majo, Junio; maturat fructus autumno. ♄

Explicatio Tab. 28. Fig. 1. Stipulae petiolo adnatae. 2. Calyx a dorso. 3, 4. Stamen a facie et a dorso, a. 5. Pistillum, a. 6. Fructus m. n. 7. Akenium, m. n. 8, 9. Idem a latere et a dorso, a.

t. 28, p. 236

ADNOTATIO. Variat culta floribus pallide roseis vel albis, nunquam tamen plenis. Nomen japonicum Hama nasi, pyrum litoreum, alteram quoque varietatem fructibus oblongis vel pyriformibus indicare videtur. Specimina nostra fructus globosos praebent ut et in Thunbergii aliorumque descriptionibus indicantur.

Cette rose se trouve sauvage dans la partie septentrionale de Nippon, le plus souvent sur les terrains sablouneux le long du rivage, ce qui, avec ses gros fruits, lui a valu le nom de poire de rivage. Mr. de BUNGE l'a vue cultivée dans le nord de la Chine; il est même probable, que les roses, que LA PÉROUSE admira sur la côte de Tartarie (dans la baie de Ternai 45° l. b.) sont de cette espèce ou une variété de la Rosa camtschatica, qui en approche beaucoup et dont la différence réelle est encore fort douteuse. S’il était prouvé, que ces deux plantes ne soient que des variétés, l'espèce prospéreroit depuis le 35 jusqu’au 53° de lat. bor., c’est à dire sous plus de 18° de latitude. Dans tous les cas la Rosa rugosa est facile à cultiver en Europe surtout dans les jardins d’un sol sablonneux. Au Japon elle se cultive partout (même au sud jusqu’àu 32° lat. bor.). Elle s’élève alors à la hauteur de 4-5 pieds, tandis que dans l’état naturel elle devient moins haute et nous rappelle ainsi notre Rosa gallica par son port et par les grandes fleurs couleur ponceau dont elle se couvre tout-à-fait. On rencontre plusieurs variétés dans les jardins, à fleurs d’un rouge pâle, ou à fleurs blanches, mais toujours simples. En Chine la plante fut déja cultivée vers l’an 1100, et les dames de la cour, sous la dynastie Song, préparaient des fleurs un pot-pourri fort recherché, en mêlant aux pétales du musc et du camphre.

 


Acta Horti Petropolitani, 17: 84, 85 (1899)
Conspectus florae Koreae
J. Palibin

p. 84
Rosa Kamtschatica Vent.
Jard. de Cels. tab. 67. — Lindl. ros. monogr. 6. — Bot. Reg. t. 419. — Bot. Mag. t. 3149. — Ser. in DC. Prodr. II. 607. — Crepin in Bull. soc. bot. Belg. XV. 279 et XXVII. 68.
Rosa rugosa Thunb. v. Ventenatiana C. A. M. in Mém. de l'acad. de St. Pétersb. ser. VI. vol. VI. 35. — F. Crepin l. c. XIV. 43.
Kyong-kwi: Seoul Majo '86 fl. (Kalinowsky).
Distr. Kamtschatka

p. 85
Rosa rugosa Thunb.
Fl. Jap. 213. — DC. Prodr. II. 607. — Lindl. Ros. monogr. 5. t. 29. — Sieb. et Zucc. Fl. Jap. I. 66. t. 28. — Bot. Reg. t. 420. — Redoute les roses livr. 3, A. — Fr. et Sav. Enum. pl. jap. I. 137. — Crepin in Bull. soc. bot. Belg. XI. 52, XIV. 41 (excl. var. E.) XV. 279. — Franch. Pl. David. I. 116. — Forbes et Hamsl. Ind. fl. sin. I. 254. — Cat. Tokyo 61.
Korea: ripa occidentali (Perry); Kyong-kwi: Chemulpo (Charles); Seoul: Thee-Mun-An-Tai-Kul 29 Aprili '94 fl., Pauk Han 9 Maji '94 fl. (Sontag).
v. ferox C. A. M. in Mém. de l'acad. scienc. Pétersh. ser. VI. vol. VI. 33. — Crepin l. c. XIV. 43.
In archipelago koreano: (Oldham Nr. 229).
Distr.: China, Manshuria, Japonia nec non Kamtschatka.