Rosa foetida bicolor (Species)

Favorite Flowers of Garden and Greenhouse by Edward Step, 1897

September 27, 2008

September 27, 2008 - Showing biserrate leaf