Euphrosyne (Rambler) [Polyantha alba plena sarmentosa x Mignonette]

Rosenzeitung, 1908