Stämmler (Hybrid Perpetual) [Victor Verdier  x Arabella] (SJH)